A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Видача свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів


Послугу надають територіальні сервісні центри МВС

Контакти ТСЦ

При внутрішніх перевезеннях небезпечних вантажів по території України свідоцтво про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів (далі – Свідоцтво) видається або продовжується територіальним сервісним центром МВС (далі – ТСЦ) на всі транспортні засоби, які здійснюють перевезення таких вантажів, за результатами перевірки відповідності конструкції та спеціального обладнання транспортного засобу вимогам ДОПНВ.

Власник транспортного засобу, перевізник або уповноважена ним особа мають право вільного вибору ТСЦ для отримання Свідоцтва.

При здійсненні міжнародних перевезень (відповідно до вимог ДОПНВ) свідоцтво видається на транспортні засоби категорій N та O:

 • транспортні засоби для перевезення речовин або виробів класу 1 (крім транспортних засобів, що перевозять вироби класу 1, запаковані в обмежених кількостях відповідно до глави 3.4 ДОПНВ, а також транспортні засоби, що перевозять речовини та вироби класу 1 без перевищення максимальних кількостей, зазначених у підрозділі 1.1.3.6 ДОПНВ);
 • транспортні засоби для перевезення небезпечних вантажів у вбудованих або знімних цистернах місткістю понад 1 м3;
 • транспортні засоби для перевезення небезпечних вантажів у контейнерах-цистернах чи переносних цистернах або багатоелементних газових контейнерах індивідуальною місткістю понад 3 м3;
 • транспортні засоби-батареї загальною місткістю понад 1 м3;
 • змішувально-зарядні машини (MEMU).

Необхідні документи для отримання послуги:

власник транспортного засобу або уповноважена ним особа подає укомплектовані відповідно до призначення транспортні засоби та такі документи:

 • інформацію щодо ДОПНВ-свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі (номер, ким видано, дата видачі, строк дії);
 • інформацію щодо свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів (номер, ким видано, дата видачі, строк дії);
 • заявку на кожний транспортний засіб, у який зазначається марка, номерний знак транспортного засобу, № ООН, у разі необхідності — транспортна назва та (або) група пакування, клас(и) або найменування групи вантажів, для перевезення яких буде використовуватися транспортний засіб;
 • квитанція про сплату за бланк Свідоцтва (у разі отримання нового Свідоцтва) та надання адміністративної послуги з оформлення Свідоцтва.

На кожний транспортний засіб додатково:

 • копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
 • копію протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу, виданого суб’єктом проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, який внесений до реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю МВС.Для транспортних засобів з відомчою реєстрацією, інформація про які відсутня в Єдиному державному реєстрі Міністерства внутрішніх справ (Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту України), надається копія документа про перевірку технічного стану транспортного засобу в установленому порядку;
 • у разі якщо транспортний засіб має вбудовані цистерни (крім змішувально-зарядних машин з цистернами місткістю менше ніж 1000 л), – копію дійсного свідоцтва про первинну, проміжну, періодичну та позапланову перевірку цистерни, виданого перевіряючим органом;
 • свідоцтво (у разі його продовження або заміни);
 • платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату вартості бланка Свідоцтва та адміністративної послуги з оформлення Свідоцтва.

Заявник за власною ініціативою може надати сертифікат типу транспортного засобу та обладнання відповідно до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17 серпня 2012 року № 521, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за  № 1586/21898, та Порядку ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17 серпня 2012 року № 521, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1587/21899.

Послідовність дій одержувача послуги:

Суб’єкт звернення або уповноважена ним особа подає до суб’єкта надання адміністративної послуги повний пакет документів у паперовому вигляді та укомплектовані відповідно до призначення транспортні засоби

Вартість послуги:

93  гривні, а також відшкодовується вартість бланкової продукції (Свідоцтва).

Строк надання послуги:

протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви.

Перелік підстав для відмови в наданні послуги:

 • подання до суб’єкта надання адміністративної послуги неповного пакета документів;
 • невідповідність конструкції та (або) спеціального обладнання транспортного засобу встановленим вимогам, у тому числі наказу Міністерства внутрішніх справ України від 26 липня 2004 року № 822 «Про затвердження Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 року за № 1040/9639;
 • виявлення в документах, поданих власником транспортного засобу або його уповноваженим представником, недостовірних відомостей (невідповідність транспортних засобів даним, що вказані у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу);
 • невідповідність установленим вимогам документів, наданих суб’єктом звернення.

Заява на видачу (продовження) свідоцтва про допуск транспортногозасобу до перевезення визначених небезпечних вантажів

Інформаційна картка послуги